Terug

PR-plannen en pr-kalenders ontwikkelen

De content die tijdens de Procomm-nieuwsinventarisatie naar boven komt, vertalen we naar een pr-plan. Dit dient als leidraad om structureel voeding en sturing te geven aan het imago van een opdrachtgever. Op deze manier helpen we klanten om een voorlopersrol te claimen op langere termijn.

Voor elk nieuwsonderwerp bieden we journalisten een zo actueel (en dus nieuwswaardig) mogelijke insteek. Om bovendien in te spelen op de bladformules van de (vak)bladen, hebben we een pr-kalender ontwikkeld: deze maakt inzichtelijk wat er gedurende het jaar speelt in de vakbladen en in de branche van onze opdrachtgevers.

PR-plan

Tijdens een nieuwsinventarisatie hoort het pr-team aan wat een organisatie te vertellen heeft. Pas in een later stadium drukken wij een stempel op deze informatie: is iets in onze ogen nieuwswaardig of niet? Deze objectieve en actuele content verwerken we in een pr-plan. Hierin zetten we in een tijdsplanning uiteen welke nieuwsonderwerpen gebracht worden, met welke insteek en in welke vorm. Dit plan sluit ook aan op de marketing- en communicatieplanning van uw bedrijf. Zo kunnen we onze pr-activiteiten, met eigen nieuwswaardige en journalistieke insteek, afstemmen op bijvoorbeeld een commerciële campagne.

Het voordeel van een pr-plan is dat dit structuur en houvast biedt. In één oogopslag is duidelijk hoe nieuwsonderwerp gebracht wordt, welke input er van de opdrachtgever nodig is en welke stappen het pr-team neemt. Door dit inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld een half jaar (en vervolgens per afzonderlijk pr-moment) bewaken we de continuïteit van de media-aandacht. We geven sturing aan een natuurlijke flow van publiciteit zodat uw bedrijf in beeld blijft bij journalisten.

PR-kalender

Een nieuwsonderwerp heeft alleen kans van slagen bij een journalist, als het een relevante, nieuwswaardige insteek biedt. Procomm heeft alles in huis om tot deze insteek te komen. Een middel hiervoor is de pr–kalender. In dit overzicht houden we de volgende dingen bij:

  •  Vakdagen (themadagen, vakbeurzen, netwerkevenementen)
  • Nationale dagen (zoals de Dag van de Architectuur)
  • Awards (zoals de Gulden Feniks)
  • Thema’s en specials van vakbladen

Het is ook mogelijk om een pr-kalender te ontwikkelen, specifiek afgestemd op uw bedrijf. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.