Terug

Ontwikkelen whitepapers
en pr-artikelen

Afhankelijk van de boodschap die een organisatie wil verkondigen, bepalen we het juiste pr-middel om de doelgroep te bereiken. Hieronder worden twee van deze middelen uitgelicht.

Whitepaper

Een whitepaper is een kennisdocument, gericht op het bieden van een passende handreiking voor een specifieke vraag vanuit de markt. Uw organisatie signaleert een bepaalde issue en toont vervolgens aan welke gevolgen dit (mogelijk) heeft. Tot slot biedt u hiervoor een effectieve oplossing. Onafhankelijke, (semi-)wetenschappelijke argumenten liggen hieraan ten grondslag. Op basis van deze gezaghebbende, objectieve informatie biedt een whitepaper de lezer een onderbouwde oplossing voor zijn probleem. Tegelijkertijd positioneert een bedrijf zich als kennispartner of als autoriteit binnen zijn vakgebied.

Concrete onderzoeksvraag

Het onderscheidend vermogen van een whitepaper is dat het aansluit op wat leeft binnen het vakgebied. We formuleren zo ongekleurd en concreet mogelijk een onderzoeksvraag. Daarbij is het belangrijk dat niet alleen vanuit de organisatie zelf wordt beredeneerd: we verplaatsen ons in de doelgroep. Door middel van deskresearch beoordelen we of deze vraag beantwoordt aan de behoefte van deze doelgroep. Op die manier waarborgen we de relevantie en nieuwswaarde van de whitepaper. Bovendien voorkomen we dat de inhoud (te) commercieel wordt bevonden.

Voordeel

Het voordeel van een whitepaper ten opzichte van andere communicatiemiddelen, is dat het als kennisdocument zelfs een lange tijd na uitgave nog relevante informatie bevat. Bovendien biedt een whitepaper door zijn omvang van gemiddeld 10 pagina’s de ruimte om (onderbouwd) de diepte in te gaan op een ontwikkeling of problematiek.

De whitepaper wordt als pr-middel ingezet ten behoeve van het verder optimaliseren van het structurele pr-traject. Om een maximum aan free publicity te genereren, sturen we naast de whitepaper zelf ook een persbericht met de belangrijkste conclusies uit het kennisdocument richting medialand.

Procomm heeft al een whitepaper geschreven voor onder andere Havells Sylvania en Hunter Douglas.

PR-artikel

Anders dan in een whitepaper, kan een bedrijf in een pr-artikel meer expliciet op de voorgrond treden. Het is een verhaal met ‘een kop en een staart,’ verpakt in een vlotte, maar toch journalistieke schrijfstijl. Procomm weet uw boodschap te vertalen naar een pakkend artikel op maat voor de redactieformules van relevante (vak)media.

Trendverhaal

Een voorbeeld van een pr-artikel is een trendverhaal. Hierbij sluit uw boodschap aan op actuele trends of ontwikkelingen vanuit de markt. Denk aan prefab bouwen of de nadruk op duurzaamheid. We hebben goed in beeld welke trends spelen binnen verschillende branches, zodat we dit kunnen koppelen aan een nieuwsonderwerp.

Visiestuk

Een ander voorbeeld is een visiestuk. Met dit verhaal biedt uw organisatie een interessante, nieuwswaardige kijk op de praktijk. Dit kan tips bevatten om de huidige pensioenregeling aan te passen op de nieuwe wetgeving. Of in dit stuk wordt bijvoorbeeld advies geboden om een organisatie te beschermen tegen hoge schadelast als gevolg van brand.

Wilt u uw organisatie onder de aandacht brengen via een whitepaper of pr-artikel? Neem contact op met ons pr-team.