Terug

Mediamonitoring en rapportage

Het doel van onze pr-activiteiten is het genereren van een maximum aan gratis publiciteit. Dit is immers een middel om uw eenduidige boodschap op de langere termijn over de bühne te brengen. Het resultaat meten we via mediamonitoring. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van onze knipseldienst. Deze selecteert een flinke lijst aan printmedia (lokale en regionale weekbladen, landelijke dagbladen en vakbladen) op de door ons opgegeven zoekwoorden. Dit kan de naam van uw bedrijf zijn of een product of dienst. Is er een publicatie verschenen met dit zoekwoord, dan ontvangen wij de knipsel. Hierop staat de naam van het medium, de oplage van het medium en vooral belangrijk: de kosten die een opdrachtgever kwijt zou zijn om een advertentie van vergelijkbare grootte te ‘kopen’. Dit noemen we de advertentiewaarde.

Advertentiewaarde

Deze waarde staat niet gelijk aan de pr-waarde. Immers: een pr-bericht heeft –in tegenstelling tot een commercieel bericht zoals een advertorial– een nieuwswaardige lading. Hierdoor heeft zo’n bericht meer overtuigingskracht. Uw boodschap landt op deze manier ook bij de (kritische) consument.

Toch is het nuttig om de advertentiewaarde te weten. Wanneer u de investering voor de pr-werkzaamheden legt naast de totale advertentiewaardes (van alle publicaties), zult u merken dat het rendement van pr vele male hoger is dan betaalde publiciteit. Een overzicht van deze resultaten draagt bij aan het creëren van een intern draagvlak voor pr.

Overigens is een advertentiewaarde niet gelijk aan de daadwerkelijke pr-waarde. Een pr-onderwerp beoogt namelijk meer objectiviteit en dus geloofwaardigheid dan bijvoorbeeld een advertorial. Dit is niet altijd in een waarde uit te drukken.

Online

Nieuws is vluchtig. We nemen een verschuiving waar van publicaties die naast print, ook online verschijnen. Deze online publicaties houden we zelf handmatig bij. Indien gewenst, kunnen we een grove inschatting doen van de advertentiewaarde. Adverteren gebeurt namelijk ook online, maar juist vanwege de vluchtigheid van internet, is het werkelijke bereik lastig in te schatten.

Rapportage

Voor onze opdrachtgever maken we een overzicht met daarin alle publicaties per pr-onderwerp. Op aanvraag kan Procomm een rapportage verzorgen, met daarin alle advertentiewaardes (online en/of) print bij elkaar opgeteld.

Benieuwd naar deze bewijsvoering die voortkomt uit onze mediamonitoring? Wij komen graag langs om u deze concrete resultaten te laten zien.